ἐξεργαζομένων

ἐξεργαζομένων
ἐξεργάζομαι
work out
pres part mp fem gen pl
ἐξεργάζομαι
work out
pres part mp masc/neut gen pl
ἐξεργάζομαι
work out
pres part mp fem gen pl (attic)
ἐξεργάζομαι
work out
pres part mp masc/neut gen pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”